ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହାରାଞ୍ଚଳାରେ ମଳଯୁକ୍ତ ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହାରାଞ୍ଚଳାରେ ମଳଯୁକ୍ତ ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହାରାଞ୍ଚଳାରେ ମଳଯୁକ୍ତ ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହାରାଞ୍ଚଳାରେ ମଳଯୁକ୍ତ ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ

21/04/2022 21/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (550 KB)