ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗାଡି ଭଡାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଶାଖା, ଅନୁଗୋଳ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ. ୦୨/୧୮-୧୯

ଗାଡି ଭଡାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଶାଖା, ଅନୁଗୋଳ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ. ୦୨/୧୮-୧୯
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଗାଡି ଭଡାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଶାଖା, ଅନୁଗୋଳ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ. ୦୨/୧୮-୧୯

ଗାଡି ଭଡାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଶାଖା, ଅନୁଗୋଳ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ. ୦୨/୧୮-୧୯

01/09/2018 17/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (804 KB)