ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗାଡି ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଶାଖା, ଅନୁଗୋଳ ତରଫରୁ ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ. ୦୧/୧୮-୧୯

ଗାଡି ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଶାଖା, ଅନୁଗୋଳ ତରଫରୁ ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ. ୦୧/୧୮-୧୯
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଗାଡି ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଶାଖା, ଅନୁଗୋଳ ତରଫରୁ ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ. ୦୧/୧୮-୧୯

ଗାଡି ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଶାଖା, ଅନୁଗୋଳ ତରଫରୁ ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ. ୦୧/୧୮-୧୯

30/08/2018 10/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (988 KB)