ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କୋଟେସନ୍ କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୬୩୧ ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସେଲ୍ (ଡିଏମ୍ଏଫ୍), ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ

କୋଟେସନ୍ କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୬୩୧ ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସେଲ୍ (ଡିଏମ୍ଏଫ୍), ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
କୋଟେସନ୍ କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୬୩୧ ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସେଲ୍ (ଡିଏମ୍ଏଫ୍), ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ

କୋଟେସନ୍ କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୬୩୧ ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସେଲ୍ (ଡିଏମ୍ଏଫ୍), ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ

19/11/2020 27/11/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)