ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଅନୁପାଳନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାରିକଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଅନୁପାଳନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାରିକଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଅନୁପାଳନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାରିକଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଅନୁପାଳନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାରିକଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

01/09/2020 01/10/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)