ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓପେଲିପ, ପିବିଡିଏ, ଯମରଡ଼ିହ, ଅନୁଗୋଳ ନିମନ୍ତେ ଭଡାରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି

ଓପେଲିପ, ପିବିଡିଏ, ଯମରଡ଼ିହ, ଅନୁଗୋଳ ନିମନ୍ତେ ଭଡାରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଓପେଲିପ, ପିବିଡିଏ, ଯମରଡ଼ିହ, ଅନୁଗୋଳ ନିମନ୍ତେ ଭଡାରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି

ଓପେଲିପ, ପିବିଡିଏ, ଯମରଡ଼ିହ, ଅନୁଗୋଳ ନିମନ୍ତେ ଭଡାରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି

09/07/2019 19/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)