ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓପିଈଏଲଆଇପି ପିବିଡିଏ ଜାମରଡ଼ିହି ଅନୁଗୋଳ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଓପିଈଏଲଆଇପି ପିବିଡିଏ ଜାମରଡ଼ିହି ଅନୁଗୋଳ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଓପିଈଏଲଆଇପି ପିବିଡିଏ ଜାମରଡ଼ିହି ଅନୁଗୋଳ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଓପିଈଏଲଆଇପି ପିବିଡିଏ ଜାମରଡ଼ିହି ଅନୁଗୋଳ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

08/07/2021 22/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)