ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା ‘ଫନି’ – ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହି ଏହାର କଡା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ।

ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା ‘ଫନି’ – ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହି ଏହାର କଡା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା ‘ଫନି’ – ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହି ଏହାର କଡା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ।

ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା ‘ଫନି’ – ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହି ଏହାର କଡା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ।

01/05/2019 01/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (562 KB)