ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଓ ପ୍ରଥମ ପୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ତାଲିମ ନେଲେ ୬୯୨ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଓ ପ୍ରଥମ ପୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ତାଲିମ ନେଲେ ୬୯୨ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଓ ପ୍ରଥମ ପୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ତାଲିମ ନେଲେ ୬୯୨ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଓ ପ୍ରଥମ ପୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ତାଲିମ ନେଲେ ୬୯୨ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ

15/02/2019 24/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (341 KB)