ଆରଏଫପି ନମ୍ବର – ୩୩୨ ନିମନ୍ତେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ର ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଆରଏଫପି ନମ୍ବର – ୩୩୨ ନିମନ୍ତେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ର ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ

ଆରଏଫପି ନମ୍ବର – ୩୩୨ ନିମନ୍ତେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ର ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ

13/06/2018 25/06/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (823 KB)