ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆଦର୍ଶ ନିଲାମ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର, ଓଡିଶା ସରକାର । ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ/ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଅନୁଗୋଳ ।

ଆଦର୍ଶ ନିଲାମ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର, ଓଡିଶା ସରକାର । ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ/ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଅନୁଗୋଳ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଆଦର୍ଶ ନିଲାମ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର, ଓଡିଶା ସରକାର । ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ/ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଅନୁଗୋଳ ।

ଆଦର୍ଶ ନିଲାମ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର, ଓଡିଶା ସରକାର । ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ/ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଅନୁଗୋଳ ।

16/01/2020 21/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)