ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆଠମଲ୍ଲିକ ବାଳାଶ୍ରମରେ , ଆଠମଲ୍ଲିକ , ଅନୁଗୋଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଶୁଶସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଆଠମଲ୍ଲିକ ବାଳାଶ୍ରମରେ , ଆଠମଲ୍ଲିକ , ଅନୁଗୋଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଶୁଶସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଆଠମଲ୍ଲିକ ବାଳାଶ୍ରମରେ , ଆଠମଲ୍ଲିକ , ଅନୁଗୋଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଶୁଶସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଆଠମଲ୍ଲିକ ବାଳାଶ୍ରମରେ , ଆଠମଲ୍ଲିକ , ଅନୁଗୋଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଶୁଶସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

25/05/2018 11/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (968 KB)