ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏନ .ଏ . ସି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଗର ପାଞ୍ଚାୟତ (ଦିତୀୟ) ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବୀତରଣୀ ସଭା ଏନ ଆଇ ସି ଭିଡିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ

ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏନ .ଏ . ସି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଗର ପାଞ୍ଚାୟତ (ଦିତୀୟ) ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବୀତରଣୀ ସଭା ଏନ ଆଇ ସି ଭିଡିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏନ .ଏ . ସି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଗର ପାଞ୍ଚାୟତ (ଦିତୀୟ) ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବୀତରଣୀ ସଭା ଏନ ଆଇ ସି ଭିଡିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ

ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏନ .ଏ . ସି  ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଗର ପାଞ୍ଚାୟତ (ଦିତୀୟ) ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବୀତରଣୀ ସଭା ଏନ ଆଇ ସି  ଭିଡିଓ  ସମ୍ମିଳନୀ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ

01/01/2021 31/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (698 KB)