ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା-୪୮ ତା-୦୭.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ଏସଟି ଏବଂ ଏସସି ବିକାଶ ବିଭାଗ କଲେକ୍ଟରେଟ,ଅନୁଗୋଳ

ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା-୪୮ ତା-୦୭.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ଏସଟି ଏବଂ ଏସସି ବିକାଶ ବିଭାଗ କଲେକ୍ଟରେଟ,ଅନୁଗୋଳ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା-୪୮ ତା-୦୭.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ଏସଟି ଏବଂ ଏସସି ବିକାଶ ବିଭାଗ କଲେକ୍ଟରେଟ,ଅନୁଗୋଳ

ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା-୪୮ ତା-୦୭.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ଏସଟି ଏବଂ ଏସସି ବିକାଶ ବିଭାଗ କଲେକ୍ଟରେଟ,ଅନୁଗୋଳ

10/01/2022 15/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (308 KB)