ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୂଚୀ ଭୁକ୍ତ କରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସାଇକେଲ , ସୁରକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ ଦେବାପାଇଁ

ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୂଚୀ ଭୁକ୍ତ କରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସାଇକେଲ , ସୁରକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ ଦେବାପାଇଁ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୂଚୀ ଭୁକ୍ତ କରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସାଇକେଲ , ସୁରକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ ଦେବାପାଇଁ

ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୂଚୀ ଭୁକ୍ତ କରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସାଇକେଲ , ସୁରକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ

27/07/2018 09/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (168 KB) 2018072840 (96 KB)