ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନ୍ଵେଷା ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା-୧୪୧୪/ ତା ୦୨.୦୮.୨୦୧୯

ଅନ୍ଵେଷା ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା-୧୪୧୪/ ତା ୦୨.୦୮.୨୦୧୯
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନ୍ଵେଷା ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା-୧୪୧୪/ ତା ୦୨.୦୮.୨୦୧୯

ଅନ୍ଵେଷା ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା-୧୪୧୪/ ତା ୦୨.୦୮.୨୦୧୯

03/08/2019 30/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)