ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଅନୁଗୋଳଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ଦେବାହାଳି ସେବାଶ୍ରମ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଟ୍ରନ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା-୨୧୩୮/ତା ୨୫.୧୦.୨୦୧୮

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଅନୁଗୋଳଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ଦେବାହାଳି ସେବାଶ୍ରମ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଟ୍ରନ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା-୨୧୩୮/ତା ୨୫.୧୦.୨୦୧୮

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଅନୁଗୋଳଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ଦେବାହାଳି ସେବାଶ୍ରମ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଟ୍ରନ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା-୨୧୩୮/ତା ୨୫.୧୦.୨୦୧୮

26/10/2018 20/11/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (389 KB)