ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଉପବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (୨୦୫୩ / ୧୩.୧୨.୨୦୨୧)

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଉପବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (୨୦୫୩ / ୧୩.୧୨.୨୦୨୧)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଉପବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (୨୦୫୩ / ୧୩.୧୨.୨୦୨୧)

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଉପବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (୨୦୫୩ / ୧୩.୧୨.୨୦୨୧)

07/12/2021 22/12/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (427 KB)