ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ସବଡିଭିଜନ, ଆଇ.ସି.ଡି.ଏସ. ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି ।

ଅନୁଗୋଳ ସବଡିଭିଜନ, ଆଇ.ସି.ଡି.ଏସ. ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ସବଡିଭିଜନ, ଆଇ.ସି.ଡି.ଏସ. ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି ।

ଅନୁଗୋଳ ସବଡିଭିଜନ, ଆଇ.ସି.ଡି.ଏସ. ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି ।

01/02/2020 14/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)