ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ବନ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2023-24 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗୋଳ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚୟନ |

ଅନୁଗୋଳ ବନ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2023-24 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗୋଳ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚୟନ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ବନ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2023-24 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗୋଳ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚୟନ |

ଅନୁଗୋଳ ବନ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2023-24 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗୋଳ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚୟନ |

26/05/2023 26/06/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (461 KB)