ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା , ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ର କ୍ରୀଡା ସରଞାମ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୨୯୧୩ ତା ୦୬.୦୯.୨୦୧୮

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା , ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ର କ୍ରୀଡା ସରଞାମ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୨୯୧୩ ତା ୦୬.୦୯.୨୦୧୮
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା , ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ର କ୍ରୀଡା ସରଞାମ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୨୯୧୩ ତା ୦୬.୦୯.୨୦୧୮

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା , ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ର କ୍ରୀଡା ସରଞାମ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୨୯୧୩ ତା ୦୬.୦୯.୨୦୧୮

07/09/2018 18/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)