ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୁଡିକୁ “ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ” ଯୋଜନାରେ ଫଳକ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୁଡିକୁ “ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ” ଯୋଜନାରେ ଫଳକ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୁଡିକୁ “ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ” ଯୋଜନାରେ ଫଳକ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୁଡିକୁ “ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ” ଯୋଜନାରେ ଫଳକ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି

21/02/2019 28/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)