ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେର ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କିଚେନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର |

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେର ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କିଚେନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେର ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କିଚେନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର |

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେର ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କିଚେନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର |

09/09/2021 24/09/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)