ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ WSHG / WWSHG ଫେଡେରେସନ୍ ଚୟନ ର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (୨୦୭୭)

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ WSHG / WWSHG ଫେଡେରେସନ୍ ଚୟନ ର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (୨୦୭୭)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ WSHG / WWSHG ଫେଡେରେସନ୍ ଚୟନ ର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (୨୦୭୭)

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ WSHG / WWSHG ଫେଡେରେସନ୍ ଚୟନ ର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (୨୦୭୭)

07/12/2021 21/12/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (741 KB) Joint guideline issued to Collectors (2) (2 MB) Horticulture-Letter (467 KB)