ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ୟ ପାଳି କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ । ଟିକାନେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡି. ଆଇ.ଜି ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ୟ ପାଳି କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ । ଟିକାନେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡି. ଆଇ.ଜି ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ୟ ପାଳି କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ । ଟିକାନେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡି. ଆଇ.ଜି ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ୟ ପାଳି କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ । ଟିକାନେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡି. ଆଇ.ଜି ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ।

07/02/2021 07/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (406 KB)