ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବର୍ଷ-2021-2022 ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ WSHG/WSHG ଫେଡେରେସନ୍ ଚୟନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି .

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବର୍ଷ-2021-2022 ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ WSHG/WSHG ଫେଡେରେସନ୍ ଚୟନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି .
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବର୍ଷ-2021-2022 ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ WSHG/WSHG ଫେଡେରେସନ୍ ଚୟନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି .

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବର୍ଷ-2021-2022 ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ WSHG/WSHG ଫେଡେରେସନ୍ ଚୟନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି .

03/01/2022 17/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (683 KB) 30953 joint Guideline for selection for SHGs(1) (304 KB)