ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ।

24/06/2021 24/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (246 KB)