ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ।

20/06/2020 20/07/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (241 KB)