ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଅଛି ।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଅଛି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଅଛି ।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଅଛି  ।

14/08/2019 31/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (221 KB)