ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ ବଅଁରପାଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ (FPS) ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ ବଅଁରପାଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ (FPS) ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ ବଅଁରପାଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ (FPS) ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ ବଅଁରପାଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ (FPS) ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
31/08/2020 06/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (823 KB)