ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରେଙ୍ଗାଳୀ

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ରେଙ୍ଗାଳି ଠାରେ ଏହି ନଦୀବନ୍ଧା ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି । ୧୨୦ ମେଗାୱାଟ ଏକ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଅଛି । ଏହା ଅନୁଗୋଳ ଠାରୁ ୮୫ କିମି ଦୂର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୫୦ କଡରେ ଅବସ୍ଥିତ । ବଣଭୋଜୀ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ।