ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସାଇଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଲୋ ଗ୍ରାମରେ ୱାର୍କଶେଡ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ର ପ୍ରଥମ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ସାଇଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଲୋ ଗ୍ରାମରେ ୱାର୍କଶେଡ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ର ପ୍ରଥମ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ସାଇଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଲୋ ଗ୍ରାମରେ ୱାର୍କଶେଡ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ର ପ୍ରଥମ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର । 23/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (142 KB)