ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶାଳଗାଁ-ବୁଢାପଙ୍କ-ତାଳଚେର-ଜରପଡା ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ତହସିଲସ୍ଥ ଭୋଗବେରେଣୀ ଗ୍ରାମର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଅଧ୍ୟୟନ ବିବରଣୀ

ଶାଳଗାଁ-ବୁଢାପଙ୍କ-ତାଳଚେର-ଜରପଡା ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ତହସିଲସ୍ଥ ଭୋଗବେରେଣୀ ଗ୍ରାମର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଅଧ୍ୟୟନ ବିବରଣୀ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଶାଳଗାଁ-ବୁଢାପଙ୍କ-ତାଳଚେର-ଜରପଡା ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ତହସିଲସ୍ଥ ଭୋଗବେରେଣୀ ଗ୍ରାମର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଅଧ୍ୟୟନ ବିବରଣୀ 26/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)