ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭୂମି ଅନୁସୂଚୀ ମୌଜା – ବଡକରବେରେଣୀ | (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ) ଥାନା- ଅନୁଗୋଳ, ଥାନା ନଂ-71, ତହସିଲ- ବଅଁରପାଳ, ଜିଲ୍ଲା- ଅନୁଗୋଳ ଶାଳଗାଁ ବୁଢାପାଙ୍କ ତାଳଚେର ଠାରୁ ଜରପଡା ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଅଧ୍ୟୟନ |

ଭୂମି ଅନୁସୂଚୀ ମୌଜା – ବଡକରବେରେଣୀ | (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ) ଥାନା- ଅନୁଗୋଳ, ଥାନା ନଂ-71, ତହସିଲ- ବଅଁରପାଳ, ଜିଲ୍ଲା- ଅନୁଗୋଳ ଶାଳଗାଁ ବୁଢାପାଙ୍କ ତାଳଚେର ଠାରୁ ଜରପଡା ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଅଧ୍ୟୟନ |
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଭୂମି ଅନୁସୂଚୀ ମୌଜା – ବଡକରବେରେଣୀ | (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ) ଥାନା- ଅନୁଗୋଳ, ଥାନା ନଂ-71, ତହସିଲ- ବଅଁରପାଳ, ଜିଲ୍ଲା- ଅନୁଗୋଳ ଶାଳଗାଁ ବୁଢାପାଙ୍କ ତାଳଚେର ଠାରୁ ଜରପଡା ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଅଧ୍ୟୟନ | 26/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)