ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୁଢାପଙ୍କ-ତାଳଚେର-ଜରପଡା ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଧାରା ୧୯ (୧) ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (ଜରାସିଂହା)

ବୁଢାପଙ୍କ-ତାଳଚେର-ଜରପଡା ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଧାରା ୧୯ (୧) ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (ଜରାସିଂହା)
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବୁଢାପଙ୍କ-ତାଳଚେର-ଜରପଡା ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଧାରା ୧୯ (୧) ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (ଜରାସିଂହା) 25/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)