ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୁଢାପଙ୍କ-ତାଳଚେର-ଜରପଡା ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଧାରା ୧୯ (୧) ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (ଜାମୁଣ୍ଡା )

ବୁଢାପଙ୍କ-ତାଳଚେର-ଜରପଡା ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଧାରା ୧୯ (୧) ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (ଜାମୁଣ୍ଡା )
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବୁଢାପଙ୍କ-ତାଳଚେର-ଜରପଡା ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଧାରା ୧୯ (୧) ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (ଜାମୁଣ୍ଡା ) 25/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)