ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରତିଯୋଗୀତାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା ନିମିତ ଚୟନ କମିଟିର ନିଷ୍ପତିର ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ ।

ପ୍ରତିଯୋଗୀତାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା ନିମିତ ଚୟନ କମିଟିର ନିଷ୍ପତିର ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ପ୍ରତିଯୋଗୀତାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା ନିମିତ ଚୟନ କମିଟିର ନିଷ୍ପତିର ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ । 07/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)