ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ବର୍ଷ -୨୦୨୦ ରେ ବନ୍ୟା ଓ ବହୁ ବୃଷ୍ଟିରେ ନଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଇଥିବା ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକ ବିପର୍ଜୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳିଥିବା ସାହାଜ୍ଯ ର ତାଲିକା

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ବର୍ଷ -୨୦୨୦ ରେ ବନ୍ୟା ଓ ବହୁ ବୃଷ୍ଟିରେ ନଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଇଥିବା ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକ ବିପର୍ଜୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳିଥିବା ସାହାଜ୍ଯ ର ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ବର୍ଷ -୨୦୨୦ ରେ ବନ୍ୟା ଓ ବହୁ ବୃଷ୍ଟିରେ ନଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଇଥିବା ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକ ବିପର୍ଜୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳିଥିବା ସାହାଜ୍ଯ ର ତାଲିକା 04/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)