ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜ଼ିଲ୍ଲାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀ |

ଅନୁଗୋଳ ଜ଼ିଲ୍ଲାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀ |
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଅନୁଗୋଳ ଜ଼ିଲ୍ଲାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀ | 16/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)