ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଡାଉନଲୋଡ୍/ଲିଙ୍କ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବଚତ ଯୋଜନାରେ (MPKBY) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ . 06/09/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(2 MB)
ଡ଼ି.ଏଲ.ସି ରିପୋର୍ଟ ଡ଼ି.ଏଲ.ସି ରିପୋର୍ଟ