ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସବଡିଭିଜନ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ୪ ଗୋଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଓ ୮ଗୋଟି ବ୍ଲକ କୁ ନେଇ ଗଠିତ ।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସବଡିଭିଜନ
କ୍ର . ନ ॰ ସବଡିଭିଜନ ନାମ
ଅନୁଗୋଳ
ଆଠମଲ୍ଲିକ
ପାଲଲହଡା
ତାଳଚେର
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବ୍ଲକ
କ୍ର. ନ ॰  ବ୍ଲକ ର ନାମ
 ଅନୁଗୋଳ
ବଅଁରପାଳ
ଛେଣ୍ଡିପଦା
ଆଠମଲ୍ଲିକ
କିଶୋରନଗର
ପାଲଲହଡା
ତାଳଚେର
କଣିହାଁ