ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶପଥ ପତ୍ର

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶପଥ ପତ୍ର
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ର ନାମ ବିଧାନସଭା ର ନାମ ଶପଥ ପତ୍ର
୧୮-ଓଡିଶା ୫୯-ପାଲଳହଡା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ
୧୮-ଓଡିଶା ୬୦-ତାଳଚେର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ
୧୮-ଓଡିଶା ୬୧-ଅନୁଗୋଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ
୧୮-ଓଡିଶା ୬୨-ଚ୍ଛେଣ୍ଡିପଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ
୧୮-ଓଡିଶା ୬୩-ଆଠମଲ୍ଲିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ