ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ଟି ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ରହିଅଛି ।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପୌରପାଳିକା
କ୍ର . ନ ॰. ପୌରପାଳିକା ନାମ
ଅନୁଗୋଳ
ତାଳଚେର
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ
କ୍ର . ନ ॰. ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ନାମ
ଆଠମଲ୍ଲିକ