ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଥାନା

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଥାନା
କ୍ର. ନ॰. ପୋଲିସ  ଥାନା ର ନାମ
ପାଲଲହଡା ଥାନା
ଅନୁଗୋଳ ଥାନା
ଆଠମଲ୍ଲିକ ଥାନା
ବଅଁରପାଳ ଥାନା
ବନ୍ତଳା ଥାନା
ଛେଣ୍ଡିପଦ। ଥାନା
କୋଲିଏରୀ ଥାନା, ତାଳଚେର
ବିଦ୍ୟୁତ ଥାନା
ହଣ୍ଡପା ଥାନା
୧୦ ନିଶା ଥାନା
୧୧ ଜରପଡା ଥାନା
୧୨ କଣିହାଁ ଥାନା
୧୩ ଖମାର ଥାନା
୧୪ କିଆକଟା ଥାନା
୧୫ କିଶୋରନଗର ଥାନା
୧୬ ନାଲକୋ ଥାନା/ ଅନୁଗୋଳ
୧୭ ଏନ.ଟି.ପି.ସି. ଥାନା / ତାଳଚେର
୧୮ ପୁରୁଣାକୋଟ ଥାନା
୧୯ ରେଙ୍ଗାଳୀ ଡ୍ୟାମ ଥାନା
୨୦ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ ଥାନା
୨୧ ତାଳଚେର ଥାନା
୨୨ ଠାକୁରଗଡ଼ ଥାନା
୨୩ ବିକ୍ରମପୁର ଥାନା/ ତାଳଚେର