ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲା ମାନଚିତ୍ର

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ ଡ଼ାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ:-

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମାନଚିତ୍ର  (ପିଡିଏଫ, ୨୦୮ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ମାନଚିତ୍ର (ଉପଖଣ୍ଡ ସହ)  (ପିଡିଏଫ, ୧୬ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ମାନଚିତ୍ର (ବ୍ଲକ ସହ)  (ପିଡିଏଫ, ୮୪ କେବି)

ଅବବାହିକା ମାନଚିତ୍ର  (ପିଡିଏଫ, ୨୨୩ କେବି)

ଜଙ୍ଗଲ ମାନଚିତ୍ର (ପିଡିଏଫ, ୮୩୩ କେବି)

ମୂର୍ତ୍ତିକା ମାନଚିତ୍ର  (ପିଡିଏଫ ୫୨୩  କେବି)

କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର   (ପିଡିଏଫ ୨୨୩  କେବି)

ଉପ-କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର   (ପିଡିଏଫ ୩୨୦  କେବି)

ଜଳବିଭାଜିକା ମାନଚିତ୍ର   (ପିଡିଏଫ ୩୨୮   କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମାନଚିତ୍ର  (ପିଡିଏଫ ୧୨୫   କେବି)

ପଶୁସମ୍ପଦ ମାନଚିତ୍ର   (ପିଡିଏଫ ୯୩  କେବି)

୫୯-ପ।ଲଲହଡା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ମାନଚିତ୍ର   (ପିଡିଏଫ ୧୩୭୮  କେବି)

୬୦-ତାଳଚେର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ମାନଚିତ୍ର   (ପିଡିଏଫ ୧୧୬୧  କେବି)

୬୧-ଅନୁଗୋଳ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ମାନଚିତ୍ର   (ପିଡିଏଫ ୧୦୭୦  କେବି)

୬୨-ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ମାନଚିତ୍ର  (ପିଡିଏଫ ୨୦୩୪   କେବି)

୬୩-ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ମାନଚିତ୍ର  (ପିଡିଏଫ ୨୮୪୮  କେବି)

ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଚିତ୍ର   (ପିଡିଏଫ ୨୫୯  କେବି)

ତାଳଚେର ପୌରପାଳିକା କ୍ଷେତ୍ର ମାନଚିତ୍ର   (ପିଡିଏଫ 265  କେବି)