ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଛାପା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛାପା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଙ୍କ ତାଲିକା

କ୍ରମିକ ନଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଙ୍କ ନାମ ଛାପା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ର ନାମ ଗଣମାଧ୍ୟମ  (ଛାପା / ବୈଦ୍ୟୁତିକ)  ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 
ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ,ଅନୁଗୋଳ
ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ ସମୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୪୦୮୨୨୦୫
ସଂଜୀବ କୁମାର ମଣ୍ଡୋଠିଆ ଶୃତି ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୬୧୩୩୪୫୬୯
ବୁଦ୍ଧଦେବ ବେହେରା ସକ।ଳ,  ଛେଣ୍ଡିପଦା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୦୭୮୭୪୭୩୭୩
ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁ ନିତିଦିନ  ଛେଣ୍ଡିପଦା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୮୬୧୮୯୩୩
ପତିତପାବନ ସାହୁ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୮୯୭୬୬୬
ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାୟକ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୮୮୯୫୨୭୦୦୦୮
ରାଜେଶ କୁମାର ନାୟକ ସମ୍ବାଦ ,ବନରପାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୮୦୪୩୭୯/୯୪୩୯୫୭୯୮୩୪
ଅଜିତ ବେହେରା ଶୃତି ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୫୭୨୩୮୫
ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସକ।ଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୦୧୬୦୧୯/୯୯୩୭୨୫୯୪୬୫
୧୦ ଶୁଭ୍ର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସକ।ଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୭୦୨୬୬୬
୧୧ ବିଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସକ।ଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୪୭୫୫୪୪
୧୨ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୪୮୯୯୭୯
୧୩ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଆଇଚ ଓଡିଶା ଟୁ ଡେ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୬୧୦୯୪୩୧୯
୧୪ ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାରଣା ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୭୭୮୦୬୪୬୫୧
୧୫ ଜୟନ୍ତ କୁମାର କର ଦର୍ଶନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୭୭୮୪୧୧୬୬୮
୧୬ ପ୍ରତାପ କୁମାର ବିଶ୍ଵାଳ ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୮୩୭୮୫୩,  ୯୪୩୯୫୦୧୭୭୦
୧୭ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଭା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୨୫୫୬୨୫
୧୮ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୮୨୮୦୦୦୫୦୬୨
୧୯ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦଳବେହେର। ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୦୯୦୨୩୩୦୩୭
୨୦ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ସମାଜ,  ଛେଣ୍ଡିପଦା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୬୨୯୬୮
୨୧ ଦ୍ଵାରିକା ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ସମୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୭୩୧୦୪୦/୯୮୬୧୬୪୫୬୩୭
୨୨ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ମନ୍ଥନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୪୯୫୯୨
୨୩ ବନମାଳୀ ନାଏକ ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୭୭୪୦୦୪/୮୨୪୯୫୭୪୫୬୦
୨୪ ଲିଟୁନ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମେୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୯୧୧୧୭୦
୨୫ ଜଗଦୀଶ ନାଏକ ପ୍ରମେୟ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୦୯୦୮୦୯୦୫୧
୨୬ ଜଳଧର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମେୟ ଡେସ୍କ ଇନ ଚାର୍ଜ କମ ରିପୋର୍ଟର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୪୨୪୨୫
୨୭ ଲିଟୁନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମେୟ,  ଛେଣ୍ଡିପଦା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୮୩୧୨୯୮
୨୮ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ସର୍ବସାଧାରଣ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୨୪୫୬୭୮/୯୮୬୧୫୭୯୪୭୮
୨୯ ଅଜିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ସର୍ବସାଧାରଣ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୦୯୮୨୩୮୯୭୬
୩୦ ରାହୁଲ ନନ୍ଦ ସମୟ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ
୩୧ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୬୧୩୧୫୧୭୯
୩୨ ଯଶୋବନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ସମୟ,  ଛେଣ୍ଡିପଦା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୯୭୩୮୪୧
୩୩ ଅଶୋକ କୁମାର ଜେନା ସମୟ,  ନାଲକୋ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୦୦୮୦୧୫୩୩୧
୩୪ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୮୫୦୮୮୯
୩୫ ଅନିଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ନିତିଦିନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୫୫୯୭୭
୩୬ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୦୦୮୨୦୭୦୪୩
୩୭ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରମେୟ ,ବନରପାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୫୭୪୯୮
୩୮ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବାଦ,  ଛେଣ୍ଡିପଦା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୫୨୭୮୧୮
୩୯ ହଟକିଶୋର ଷଡଙ୍ଗୀ ସର୍ବସାଧାରଣ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୭୪୧୧୬୪
୪୦ ଅଜିତ କୁମାର ଧଳ ଧରିତ୍ରୀ,  ଛେଣ୍ଡିପଦା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୯୮୦୭୦୩
୪୧ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ପ୍ରମେୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୯୭୮୭୯୮
୪୨ ଅଖିଳ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସକାଳ ,ବନରପାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୫୫୭୦୪
୪୩ ଅଜିତ କୁମାର ଧର ଅନୁପମ ଭରତ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୧୫୫୭୦୬
୪୪ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣି ସମାଜ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୨୮୮୮୮୦
୪୫ ତପନ ଦାସ ବିଶ୍ଵବାଣୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୨୧୩୫୯୪
୪୬ ଶିବାଶିଷ ରାଉତ ପ୍ରତିଦିନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୨୩୫୭୭୭
୪୭ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମାଜ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୦୩୦୨୦୭
୪୮ ନିରଞ୍ଜନ ନାଏକ ଅନୁପମଭାରତ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୬୧୧୦୨୨୦୮
୪୯ ସୁମନ୍ତ ବେହେରା ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୬୩୭୦୯୧୫୩୫୩
୫୦ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସିଂହ ପ୍ରତିଦିନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୦୦୮୨୧୮୬୨୭
୫୧ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ଧରିତ୍ରୀ,ବନରପାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୪୬୬୭୪୨
୫୨ ଦିବ୍ୟସାନ୍ତନୁ ନାଥ ସମାଜ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୩୮୧୯୨୫୩୪୯
୫୩ ସଂଜୀବ କୁମାର ପାଇକ ନିତିଦିନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୬୩୭୧୬୭୪୮୫୫
୫୪ ଧିବିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ନିତିଦିନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୬୦୨୯୦୨
୫୫ ସୁଶିଲ କୁମାର ନନ୍ଦ ବିଶ୍ଵବାଣୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୯୭୮୧୭୦୮୮୧
୫୬ ଅମିତ ମୋଦୀ ନବଭାରତ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୬୧୨୮୯୮୯୮
୫୭ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶୋଇ ସମାଜ ,ବନରପାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୬୬୮୨୩୬୯୬୦
୫୮ ଅମିତ କୁମ।ର ସାମଲ ଧରିତ୍ରୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୫୩୮୪୯୧୨୩
୫୯ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଧରିତ୍ରୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୬୧୨୨୦୬୫୫
୬୦ ତ୍ରିବେଣୀ ସାହୁ ଅନୁପମଭାରତ,  ଛେଣ୍ଡିପଦା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୬୧୩୫୭୧
୬୧ ରାଜେଶ କୁମାର ସେକସାରିଆ ଆରାଉଣ୍ଡ ଓଡିଶା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୬୧୪୩୫୬୯୬
୬୨ ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆରାଉଣ୍ଡ ଓଡିଶା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୬୧୨୭୦୦୩୨
୬୩ ନିର୍ମଳ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ସତ୍ୟର ସ୍ଵର ନିର୍ଭୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୫୩୯୬୦୮୨୬
୬୪ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସାହୁ ବିଶେଷ ଖବର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୭୭୭୪୭୪୦୯୮
୬୫ ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଡୁମାଣିଖବର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୨୫୫୭୮୮
୬୬ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୭୭୬୫୭୪୮୯୦
୬୭ ଗୋପାଳ ନାଥ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୨୯୦୬୬୨
୬୮ ସର୍ବେଶ୍ଵର ସାହୁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଭା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୪୩୯୩୩୫
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ,ଅନୁଗୋଳ
୬୯ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ଏମବିସି ଟିଭି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୯୧୨୧୬୪
୭୦ ସମରେଶ ନାଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୦୬୬୭୨୨
୭୧ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୩୫୫୩୬୮
୭୨ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୧୮ଓଡିଆ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୨୯୨୪୪୧, ୯୮୬୧୫୯୨୪୪୧
୭୩ ସଂଗ୍ରାମ  ରଞ୍ଜନ ନାଥ ଇ ଟିଭି ଭ।ରତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୬୨୯୧୪୪
୭୪ ଶୁଭ୍ରଜିତ  ସ୍ଵାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୪୭୮୧୦୦
୭୫ ପାର୍ଥ ସାରଥି ଦାସ ନ୍ୟୁଜ ୭ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୪୧୮୩୯୯
୭୬ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କନକ ନ୍ୟୁଜ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ
୭୭ ଦେବରଞ୍ଜନ  ସାମଲ ଦୂରଦର୍ଶନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୯୭୮୮୫୧୨୬୨    /୯୪୩୭୧୩୬୬୪୫
୭୮ ବିରଜ। ଦାସ ଓ ଟିଭି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୦୭୭୧୧୮୮୧୦
୭୯ ଶୁଭ ରଞ୍ଜନ ନାଥ ଏମବିସି ଟିଭି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୦୦୮୬୦୯୫୫୯
ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ,ପାଳଲହଡା
୮୦ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦେହୁରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୬୮୧୦୮୧୬୮୪
୮୧ ପ୍ରମଦ କୁମାର ଆପଟ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୨୪୯୪୦୬୧୩୦
୮୨ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସାମଲ ଶୃତି ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୦୪୦୮୨୩୫୮୭/୮୩୨୮୮୧୨୪୨୫
୮୩ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବିଶ୍ଵାଳ ପ୍ରତିଦିନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୪୬୯୧୭୮
୮୪ ଦେବଦତ୍ତ ସାହୁ ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୬୨୦୮୨୪
୮୫ ଭୀଷ୍ମ କୁମାର ଗଡନ।ୟକ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୦୬୫୩୦
୮୬ ସୁଶୀଲ କୁମାର ସାମଲ ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୬୮୪୦୯୮୫୭୭
୮୭ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ପାୟୋନିୟର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୨୮୯୭୮୩
୮୮ ରଘୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୩୧୬୪୦/୮୧୧୭୮୬୫୨୪୦
୮୯ ପୀତାମ୍ବର ନାଏକ ପ୍ରମେୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୮୯୪୬୦୫୩୦୩
୯୦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ସମୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୩୯୪୫୨୮
୯୧ ରବିନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୧୭୮୨୭୨୭୦୦
୯୨ ରଜନୀ କାନ୍ତ ମହାରଣା ଧରିତ୍ରୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୯୭୮୬୪୦୦୧୦
୯୩ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୦୧୯୧୦୧
୯୪ ଯୁଗଲ କିଶୋର ଜିତ ସମାଜ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୦୦୮୭୦୫୦୯୦
୯୫ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ସର୍ବସାଧାରଣ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୯୪୦୩୪୦
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ,ପାଳଲହଡା
୯୬ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଦାସ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୨୩୬୬୬୩
୯୭ ତୁଷାର କାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏମବିସି ଟିଭି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୭୮୨୦୧
ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆଠମଲ୍ଲିକ
୯୮ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୩୬୦୫୭୫
୯୯ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୪୬୬୧୧
୧୦୦ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସମ୍ବାଦ , ମାଧପୁର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୭୭୭୭୦୪୬୫୬
୧୦୧ ହରପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସମୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୬୬୮୯୮୨୯୧୦/୯୧୭୮୦୯୨୭୪୦
୧୦୨ କମଳାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୧୭୮୦୯୨୭୪୦
୧୦୩ ବିଶ୍ଵମ୍ବର ବେହେରା ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୪୫୨୫୨୭/୯୭୭୭୨୫୨୭୮୭
୧୦୪ ବିନୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୩୫୯୬୩୨
୧୦୫ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସମାଜ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୭୭୨୭୦୦
୧୦୬ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୯୭୮୭୪୯୫୫୭/୯୯୩୭୬୩୭୨୧୩
୧୦୭ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରତିଦିନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୬୧୪୧୪୩
୧୦୮ ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସମୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୧୭୮୦୨୩୮୮୮
୧୦୯ ପରିକ୍ଷିତ ସାହୁ ଧରିତ୍ରୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୮୬୯୨୯୨୮
୧୧୦ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବାଦ , ପାଇକସ।ହି ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୩୩୪୬୩୩
୧୧୧ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୁଖି ହିରାଞ୍ଚଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୮୫୫୦୦୯୫୮୯
୧୧୨ ଉଦିତ କୁମାର ପୁରୋହିତ ଧରିତ୍ରୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୭୭୭୭୦୮୯୧୩
୧୧୩ ବିଶ୍ଵଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧରିତ୍ରୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୮୮୯୫୧୩୦୯୧୯
୧୧୪ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ଦେହୁରି ସର୍ବସାଧାରଣ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୩୩୭୯୧୪୦୭୦
୧୧୫ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମାଜ , ରାଜ କିଶୋର ନଗର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୨୭୦୧୩୭
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ,ଆଠମଲ୍ଲିକ
୧୧୬ ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂହ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୮୯୪୫୦୯୪୧୯
୧୧୭ ମେହେମୁଦ ଖାନ ନ୍ୟୁଜ ୭ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୮୮୨୬୪୦
ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ,ତାଳଚେର
୧୧୮ ବିପିନ ବିହାରୀ ନାୟକ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୦୦୮୬୭୧୩୦୯
୧୧୯ ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରା ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୩୬୬୯୨୬
୧୨୦ ମନୋଜ କୁମାର ଶତପଥୀ ନିତିଦିନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୪୧୧୩୭୪
୧୨୧ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଧର ପ୍ରମେୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୬୧୨୩୮୬୭୪
୧୨୨ ଅଲେଖ ଭୁତିଆ ପ୍ରତିଦିନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୮୩୮୦୪୦
୧୨୩ କଷ୍ଠୁ ଚରଣ ସାମଲ ନିତିଦିନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୩୩୭୦୨୬୯୩୭
୧୨୪ ଦୂର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ସ୍ଵାଇଁ ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୮୭୩୬୨୫୦୫୧
୧୨୫ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାରଣା ସମୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୭୭୭୪୩୭୬୯୬/୯୯୩୭୫୧୩୫୫୫
୧୨୬ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୩୫୯୯୨୮
୧୨୭ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପରିଡା ସମାଜ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୫୩୨୦୨୯୩୫
୧୨୮ ସିମାଞ୍ଚଳ ସାବତ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୭୨୯୮୧୭
୧୨୯ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାରଣା ବିଶ୍ଵବାଣୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୫୭୨୩୫୧
୧୩୦ ବାପୁଜୀ ସାମଲ ସର୍ବସାଧାରଣ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୬୧୩୪୮୬୬୮
୧୩୧ ଶୟଦ ଜୁଲ ଫିକର ହୁସେନ ସମୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୭୭୩୩୫୫
୧୩୨ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୬୧୩୭୫୨୨୭
୧୩୩ ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତ ଦି ନିୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୯୭୮୫୮୬୨୫୫
୧୩୪ ରୁଦ୍ର ମୋହନ ଗଡନ।ୟକ ପ୍ରଗତିବାଦୀ , କଣିହା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୯୬୬୫୬୫
୧୩୫ କରୁଣା କର ସାମଲ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୩୬୦୧୩୦
୧୩୬ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଗଡନ।ୟକ ସମୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୬୬୫୨୫୭
୧୩୭ ପର୍ଶୁରାମ ବାରିକ ଓଡିଶା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୯୩୭୪୩୪୫୫୫
୧୩୮ ମହେଶ୍ଵର ନାଏକ ଅନୁପମ ଭ।ରତ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୯୨୬୫୭୫
୧୩୯ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ସମାଜ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୨୯୦୦୫୧
୧୪୦ ଡ଼ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପ୍ରମେୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୩୪୩୭୨୮୮୪୫୬
୧୪୧ ମନୋଜ କୁମାର ନନ୍ଦ ଧରିତ୍ରୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୨୯୨୪୭୮
୧୪୨ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ମହ୍ଳାର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୩୩୭୨୯୧୨୯୮
୧୪୩ ଭୁପେନ କୁମାର ଗଡନ।ୟକ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୩୩୩୭୮୧
୧୪୪ ଯୁଗଲ କିଶୋର ସାହୁ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୦୦୮୩୬୨୭୫୭୮
୧୪୫ ତପନ ମହାରଣା ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୭୭୬୬୩୧୮୦୦
୧୪୬ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଡ଼ ମେଡିଆ ଏଜ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୪୬୪୪୭
୧୪୭ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାରଣା ପ୍ରତିଦିନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୮୧୬୪୬୪
୧୪୮ ଟିକନ ସାହୁ ଦର୍ଶନ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୩୩୭୩୧୫୫୫୦
୧୪୯ ସୌମିତ୍ର ସେନାପତି ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୪୬୬୮୧
୧୫୦ ନିରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୦୯୪୧୫୬
୧୫୧ ନରୋତ୍ତମ ସାହୁ ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୯୮୧୯୭୨୭
୧୫୨ ଶିଶିର କୁମାର ସାମଲ ସର୍ବସାଧାରଣ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୮୬୫୮୪୦୮୪୮୦
୧୫୩ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଧରିତ୍ରୀ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୪୪୦୬୭୨
୧୫୪ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣି ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୭୭୮୮୬୭୩୭୩
୧୫୫ କଲ୍ୟାଣୀ ସାମଲ ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୯୭୮୮୩୪୯୯୦
୧୫୬ ଭାଗ୍ୟରଥି  ମହାପାତ୍ର ଦିନଲିପି ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୩୪୮୨୮୮୩୭୨
୧୫୭ ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର ସମୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୩୧୫୯୧
୧୫୮ ଧୀର ମୋହନ ରାୟ ପୟୋନିୟର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୫୮୮୮୬୭
୧୫୯ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୭୭୬୮୦୯୮୮୦
୧୬୦ ଲଳିତ ବଲ୍ଲଭ ରାଉତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୧୦୮୦୩୫
୧୬୧ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମିଶ୍ର ସମାଜ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୮୩୦୬୦୦/୭୦୦୮୮୨୫୩୧୫
୧୬୨ ବିରଜା ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସମାଜ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୮୨୪୯୬୩୮୬୯୮/୯୪୩୭୧୫୬୭୯୨
୧୬୩ ମଦନ ମୋହନ ସାହୁ ଓଡିଶା ଖବର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୪୭୪୮୭୮
୧୬୪ ବିରାଜ ପ୍ରସନ  ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୦୮୨୪୬୪
୧୬୫ ଜିତେନ କୁମାର ମିଶ୍ର ସକାଳ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୩୩୭୦୨୭୪୬୦
୧୬୬ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସମ୍ବାଦ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୪୭୩୧୨
୧୬୭ ଉତ୍ତମ ଦାସ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୬୫୩୩୨୮
୧୬୮ ମୁଶାରଫ ଅହମଦ ଆଜିକାଲି ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୮୫୩୯୬୫୬୦୦
୧୬୯ ଟୁନା ସାହୁ ସତ୍ୟର ସ୍ଵର ନିର୍ଭୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୦୦୮୭୩୩୨୩୩
୧୭୦ ବିଜୟ କୁମାର ଦେବତା ସତ୍ୟର ସ୍ଵର ନିର୍ଭୟ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ୮୮୯୫୧୩୩୩୯୬/୭୯୭୮୬୯୪୬୮୪
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ,ତାଳଚେର
୧୭୧ ଅନିଲ କୁମାର ସାମଲ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୮୨୪୯୩୧୪୯୪୯
୧୭୨ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ପାଣି ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୭୧୨୨୧୧୦
୧୭୩ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାଏକ ଏମବିସି  ଟିଭି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୭୯୭୪୮୯୭୧୮୦
୧୭୪ ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହରା କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୯୪୩୮୦୨୪୩୮୦