Dist Rural Development Agency

Skip to Contents | Home

GP WISE FAMILIES LIST OF ATHMALLIK BLOCK

G.P wise Families  BLOCK- ATHMALLIK

SL NO

Panchayat Name

No. of Village

No. of Families

ST

SC

Oth

Total

1

AIDA

14

87

383

880

1350

2

AMBASARMUNDA

23

639

90

488

1217

3

BASUDEVPUR

14

68

128

540

736

4

JAMUDOLI

15

68

154

549

771

5

KAMPALA

12

16

263

734

1013

6

KANDHAPADA

16

55

231

700

986

7

KANTAPADA

7

144

133

352

629

8

KIAKATA

19

59

311

738

1108

9

KRUTIBASPUR

10

244

135

466

845

10

KUDAGAON

16

89

311

622

1022

11

KURUMTAP

8

196

49

306

551

12

LUHASINGHA

15

84

156

566

806

13

LUNAHANDI

10

152

147

604

903

14

MADHAPUR

19

81

216

1067

1364

15

MAIMURA

15

389

69

269

727

16

NAGAON

18

151

205

610

966

17

PAIKASAHI

13

203

99

605

907

18

PEDIPATHAR

8

163

70

602

835

19

PURUNAMANITRI

17

137

211

1000

1348

20

SANAHULA

12

344

116

794

1254

21

SAPAGHAR

15

417

137

536

1090

22

TAPDHOL

7

129

40

427

596

23

THAKURGARH

18

331

226

1010

1567

24

TUSAR

20

160

85

803

1048

 

Total

341

4406

3965

15268

23639